3 secrete despre Univers pe care anticii le cunoșteau insa FIZICA CUANTICĂ abia le descoperă

Anunt

Universul este plin de mistere care odată cu dezvoltarea științei se lasă descoperite. În prezent, omenirea consideră că a ajuns într-un punct al dezvoltării mult mai avansat decât anticii. Această idee este cât se poate de falsă, pentru că ceea ce descoperă oamenii de știință în zilele noastre, popoarele antice dețineau încă de acum câteva mii de ani aceste cunoștințe.

Cea mai impresionantă cultură, care prezintă secretele Universului sub diverse forme ascunse, este cea a Chinei antice. Nu se poate spune cu adevărat cum de acei oamenii au ajuns la un asemenea grad al cunoașterii, dar cel mai important este că au reușit. Pentru a înțelege mai bine, am ales să vă prezentăm câteva exemple concludente:

1. Opt trigrame și principiul aranjamentului particulelor

Simbolul celor opt trigrame este cunoscut de lumea întreagă sub forma unor combinații de linii, opt la număr, care se modifică în fiecare set. În mijlocul acestora se află simbolul yin yang. Simbolul este descris în I Ching, cartea fundamentală a taoismului, precum cele opt principii fundamentale ale realității așezate sub forma unui octogon. În mijloc se află perfecțiunea echilibrului, care ține în balanță întreg Universul.

Pentru foarte mulți ani, acest simbol nu a avut nicio relevanţă pentru oamenii de știință, dar datele problemei s-au schimbat în clipa în care Fritjof Capra a descoperit în 1975 că modelul trigramelor este asemănător cu octetul mezon, în care particulele și antiparticulele ocupă locuri opuse.

În acel moment, fizicienii au înțeles că Universul este bazat pe modelul schimbării. La fel cum prezintă vechiul model chinezesc, realitatea noastră are mai multe cicluri, care se repetă periodic. Întrebarea la care nu poate să răspundă nimeni este: “de unde cunoșteau oamenii din China antică aceste principii atât de elaborate ale Universului?”.

Anunt

2. I Ching și Teoria Totului

teoria totului ar trebui să unească teoria relativităţii generalizate, teoria gravitaţiei a lui Einstein, care descrie alcătuirea spaţiului şi timpului, cu teoria mecanicii cuantice, această stranie, dar atât de cuprinzătoare teorie care descrie fizica materiei. Şi aici se dă lupta de mai bine de un secol.

Teoria relativităţii generalizate şi mecanica cuantică oferă descrieri diferite ale timpului şi această diferenţă este o primă sursă a unei aparente reconcilieri dintre cele două teorii. Dacă ar fi să facem un progres, ceva în concepţia noastră ar trebui să se modifice, iar mulţi au convingerea că tocmai ideea noastră despre timp este cea care ar trebui să se schimbe.

Specialiștii se chinuie de mai bine de un secol să formuleze această teorie, dar din cauza contrazicerii celor două teorii inițiale succesul s-a lăsat așteptat. Teoria corzilor este cea care explică cel mai bine funcționarea Universului. El trebuie privit precum un șir de caractere, iar atunci un electron nu ar fi un punct, ci o componentă a șirului. Atunci când șirul oscilează într-un fel, electronul în cauză este văzut precum un electron, atunci când șirul are un alt tip de oscilații, electronul se transformă în foton sau cuarc. Aceste serii de oscilații pot proveni dintr-o altă dimensiune unde nu există gravitație.

I Ching, sau Cartea Schimbărilor descrie de fapt teoria corzilor. Universul nostru este într-o permanentă schimbare și trebuie privit ca atare. Materia nu este un punct, dar face parte dintr-un șir de caractere care în funcție de osculații îşi poate modifica structura. Schimbările sunt cheia spre înțelegerea tuturor secretelor Universului.

3. Gândirea lui Lao Tzu și particulele subatomice

Lao Tzu este fondatorul taoismului și este considerat unul dintre cei mai mari gânditori ai omenirii. În secolul al VI-lea î. Hr. el scria: “Tao a dat naștere la unu, unu a dat naștere la doi, doi a dat naștere la trei, iar trei a dat naștere tuturor lucrurilor nenumărate. Lucrurile nenumărate îl transportă pe yin în spinare și pe yang îl îmbrățișează”.

Cei mai mulți dintre savanții din ziua de astăzi susțin că acest text descrie particulele subatomice și formarea lor. Până la urmă, electronii sunt particulele încărcate negativ, iar protonii au o sarcină pozitivă. De aici se poate înțelege mai bine ceea ce reprezintă polaritatea în taoism sau simbolul yin yang.

Anunt

Delimitări conceptuale

Chiar dacă știința modernă pare să fi atins anumite limite ale științei antice, există o diferență majoră între cele două care generează o prăpastie uriașă. Știința antică se baza pe spiritualitate, pe înțelegerea lucrurilor prin prisma sacrului, în timp ce știința noastră are la bază ideea controlării naturii și fenomenelor conexe. Puntul de plecare al științei antice este unul diferit de punctul de plecare al științei actuale, din această cauză este posibil ca cele două să nu ajungă niciodată într-un punct de echilibru. Așa cum susțineau anticii, și mai nou au descoperit și specialiştii moderni, rezultatele unui experiment poate fi influențat în mare măsură de gândirea umană.

sursa: www.efemeride.ro/3-secrete-despre-univers-pe-care-anticii-le-cunosteau-si-fizica-cuantica-abia-le-descopera

Loc de comentat