Psalmul 37 – Spus 7 zile la rând întărește Sănătatea Trupului și a Minții!

Citeste Psalmul 37

Psalmul 37 face parte din cartea biblică a Psalmilor și este unul dintre cei mai cunoscuti și apreciati psalmi. Cititi sau ascultati timp de 40 de zile, sunt un adevărat medicament de vindecare.

Ad

Iata Psalmul 37

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.
Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.
Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.
Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.

Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.
Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.
Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.

Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.
Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.
Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.
Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.

Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.
Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,
Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.
Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.

Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;
Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.
Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;

Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Asculta Psalmul 37

Cunoscute și cu efect vindecător, aceste rugăciuni au beneficii miraculoase asupra persoanelor care citesc sau ascultă zilnic, timp de 40 de zile. Acționează asupra minții, sufletului și trupului uman și eliberează credinciosul de toate blocajele pe care acesta le întâmpină.

Psalmul 37 explicat. Ce este?

psalmul 37 versete

Psalmul 37 este un psalm atribuit regelui David și face parte din cartea Psalmilor din Biblie. Acest psalm exprimă starea de suferință, durere și rugăciune a psalmistului în fața greutăților și a vrăjmașilor care-l asaltează.

Versurile psalmului descriu o stare de disperare și suferință a psalmistului. El cere lui Dumnezeu să nu-l mustre cu mânia și iuțimea Sa și să nu-l certe. Psalmistul simte că săgețile lui Dumnezeu s-au înfipt în el și mâna Lui l-a întărit. El recunoaște că nu există vindecare în trupul său sau pace în oasele sale din cauza păcatelor și fărădelegilor sale, care îl apasă greu.

Psalmistul se plânge de chinurile și suferințele sale, descriindu-se ca fiind chinuit, gârbovit și întristat în mod constant. Prietenii și vecinii săi s-au apropiat de el, dar nu într-un mod de ajutor, ci pentru a-i aduce ocări și vorbe rele. Psalmistul se simte singur și neputincios, ignorând încercările lor de a-i face rău.

Cu toate acestea, în mijlocul suferinței sale, psalmistul își păstrează nădejdea în Dumnezeu. El se întoarce cu încredere către Domnul și își exprimă încrederea că Dumnezeu îl va auzi și îi va oferi ajutor. Psalmistul se roagă ca Dumnezeu să-l protejeze de bucuria și satisfacția vrăjmașilor săi și să fie aproape de el în vremurile grele.

În finalul psalmului, psalmistul reafirmă încrederea sa în Dumnezeu și își exprimă dorința ca El să fie atent la nevoile și cererile sale, să nu se depărteze de el și să-l ajute în timpul său de nevoie.

Psalmul 37 reprezintă un strigăt de ajutor și o exprimare a încrederii în Dumnezeu chiar în mijlocul încercărilor și persecuțiilor. Este un apel la mila și ajutorul divin, încrederea că Dumnezeu va interveni și va aduce mântuirea și eliberarea în viața psalmistului.

Loc de comentat