Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor al vieții noastre

Sfinte Îngere al Lui Hristos, către Tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurata lumină a Ta și Te-am izgonit de la mine cu toate faptele mele cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu invidia, cu osândirea, cu trufia, cu nesupunerea, cu neiubirea de frați, cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu zgârcenia, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, spre toată pofta trupească.

 

Ad

O, reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, Îngere al Lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit atât de rău în lucruri întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și în toate nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog Ție, păzitorul mel cel sfânt: milostivește-Te spre mine, păcătosul și-mi fii mie întru ajutor și sprijinitor asupra pizmașului meu celui rău, cu sfintele Tale rugăciuni și Împărăției Lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți Sfinții, acum și pururea și în veci vecilor.

 

Amin.

 

Ad
Loc de comentat