Rugăciune puternică pentru vindecare către Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, căci către Tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scăpând și către sfânt chipul icoanei Tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm Ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi bubele sufletelor și ale trupurilor noastre.

Ne rugăm Ție, Sfinte Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele Tale rugăciuni și ne sprijină pe noi, robii Tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al Lui Dumnezeu, că de ai pătimit grele prigoniri pentru dragostea Lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu și astăzi viețuiești minunat în Împărăția cea gătită sfinților, fiindcă ne-am încredințat că, și după mutarea Ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul Tău și cu credință Ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine Te-a chemat pe Tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine Te-a chemat pe Tine, de minuni făcătorule și Tu l-ai trecut cu vederea? Sau cărui om, în dureri aflându-se și alergând spre ajutorul Tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul Tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să Te chemăm în ajutor. Am auzit că trupul Tău a rămas neputrezit, pentru a întări în noi credința în înviere. Am auzit și că, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor Tale moaște să se răspândească în toată lumea.

Ad

Știm, o, alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-Te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nicio boală căreia Tu să nu-i poți aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă Ție. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu mai pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Și aceștia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească și I-au mulțumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduși de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii.

Aceste minuni ale Tale, sfinte, ne-au făcut și pe noi a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și sprijin minunat. De aceea suntem încredințați că pe cel ce aleargă la Tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și noi credem că și acum același ești, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la Tine.

Credința noastră este slabă, dar fiind scârbiți și în pagubă, alergăm la Tine cu credință și cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm Ție, Sfinte Ierarh Nectarie, ca să Te rogi pentru noi Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile Tale cele jertfelnice, ci Te-a ascultat și te-a întărit și Te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-Te ca să fim și noi ajutați și miluiți pentru rugăciunile Tale și din pagube și necazuri izbăviți, ca să lăudăm și să binecuvântăm și să slăvim întru-tot-lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ad

Amin.

Loc de comentat