Rugăciunea care dezleagă tot ce a fost legat: ” Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele şi blestemele cu care m-au legat vrăjmaşii mei ştiuţi şi neştiuţi”

rugaciune farmece

Rugăciunea care dezleagă tot ce a fost legat este cunoscută sub numele de Rugăciunea Sfântului Ciprian. Sfântul Ciprian a fost un episcop creștin și martir care a trăit în secolul al III-lea în Cartagina.

Ad

Rugăciunea Sfântului Ciprian este folosită în tradiția creștină pentru a dezlega situațiile dificile, pentru a elibera persoanele de influențele malefice sau pentru a obține ajutor divin în problemele personale sau ale celor dragi.

Iată textul rugăciunii:

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Sfinte Cipriane, rugătorule de taină și mijlocitorule către Hristos Dumnezeu, ajută-mă acum în necazul meu și dezleagă toate legăturile care mă apasă.

Sfinte Cipriane, tu care ai fost martir pentru credința ta în Hristos, roagă-te pentru mine înaintea Domnului și cere-i să-mi arate calea cea dreaptă și să-mi dea puterea de a învinge orice ispită.

Sfinte Cipriane, tu care ai învățat pe mulți să cunoască adevărul, arată-mi și mie lumină și înțelepciune în toate problemele mele și ajută-mă să le depășesc cu credință și încredere în Dumnezeu.

Sfinte Cipriane, tu care ai trăit în înțelepciune și curăție de suflet, dă-mi puterea de a învinge răul și de a trăi în virtute și bunătate.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.”

Rugaciune de dezlegare a parintelui Ilarion Argatu:

Rugăciune de cerere: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele şi blestemele cu care m-au legat vrăjmaşii mei ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă. Cearta, duhurile necurate, pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte, şi apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine robul tău (numele) apăra-mă!

Vei vedea cum încep să se neliniştească anumite persoane dintre cunoştinţe, chiar şi rude. Cei care devin neliniştiţi vor neapărat să vină la tine. Uneori îţi cer socotelă: pentru ce li se întâmpla lor necazuri? Vrăjitorii, în timpul rugăciunilor îşi primesc fiecare ce a trimis. Vezi pe cei nelinştiţi-aceştia sunt vrăjitorii. Nu le spui nimic, dar îi pomeneşti în rugăciune.

Zici: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmaşul meu(numele), dezleagă-le! Dezleagă şi intru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele) iartă-mă!

În timpul rugăciunii cere: Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de îmbrăcăminte, de încălţăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de munci cu pricepere şi spor, etc (tot ce crezi că ţi-a fost legat). Amin! „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei, ale bunicilor mei, ale celor adormiţi din neamurile noastre, ale moşilor şi strămoşilor până la al nouălea neam şi-mi dăruiţi mie împlinirea dorinâei mele (spui dorinţa)”.

Loc de comentat