Rugăciunea către Sfântul Mucenic Elefterie – Pentru Mântuire și Vindecare De Boli !

“Rugăciunea către Sfântul Mucenic Elefterie – Pentru Mântuire și Vindecare De Boli” este o rugăciune puternică și profund spirituală adresată Sfântului Mucenic Elefterie.

Ad

Această rugăciune este rostită de credincioși cu intenția de a obține mântuirea și vindecarea de boli, atât pentru ei înșiși, cât și pentru cei dragi aflați în suferință.

Iata rugaciunea:

Ca pe o podoabă a preoților și îndemnător al purtătorilor de chinuri, toți pe tine te cinstim și te rugăm:

Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toți care-ți cântăm:

„Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!”

Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi.

Dăruieşte-ne, Sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare.

Acum și pururea și-n vecii vecilor, Amin!”

Această rugăciune este caracterizată de o frățească umilință și smerenie, în care credincioșii își recunosc slăbiciunile și dependența de mila divină. Ei roagă Sfântul Mucenic Elefterie să mijlocească pentru ei și să le aducă alinare, vindecare și mântuire spirituală. Rugăciunea este însuflețită de speranța că puterea lui Dumnezeu și sfințenia sfântului vor aduce vindecare și lumină în viața credincioșilor.

În timp ce rostesc această rugăciune, credincioșii se întorc către Sfântul Mucenic Elefterie cu o adâncă încredere în puterea lui de a interveni în planurile divine și de a aduce însănătoșirea sufletească și trupească. Această rugăciune reprezintă o manifestare a credinței și a devotamentului față de acest sfânt, căruia i se atribuie minuni și intercesiuni în fața lui Dumnezeu.

Loc de comentat